VIP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting, has been the industry's

Chỉ với 499K/ tháng
 • Dung lượng không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Dữ liệu không giới hạn
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ Ticket - Font - Văn phòng
 • Cài Apps
 • Hỗ trợ Helpdesk
 • Không giới hạn tên miền dùng kèm (Addon)
 • Thay giao diện miễn phí 1 năm / lần
 • Hỗ trợ nhập liệu 80 ĐVT
 • Thiết kế 5 banner
 • Hỗ trợ miễn phí SSL
 • Ẩn nhận dạng thương hiệu
 • Hỗ trợ trực tiếp qua máy tính
 • Tặng 3 CHILI Landing Page

PRO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting, has been the industry's

Chỉ với 299K/ tháng
 • Dung lượng không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Dữ liệu 500 ĐVT
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ Ticket - Font
 • Cài Apps
 • Hỗ trợ Helpdesk
 • 3 tên miền dùng kèm (Addon)
 • Thay giao diện miễn phí 1 lần
 • Hỗ trợ nhập liệu 40 ĐVT
 • Thiết kế 3 banner
 • Hỗ trợ miễn phí SSL
 • Ẩn nhận dạng thương hiệu
 • Hỗ trợ trực tiếp qua máy tính
 • Tặng 3 CHILI Landing Page

START

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting, has been the industry's

Chỉ với 199K/ tháng
 • Dung lượng 600 MB
 • Băng thông 5 GB
 • Dữ liệu 200 ĐVT
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ Ticket - Font
 • Cài Apps
 • Hỗ trợ Helpdesk
 • 1 miền dùng kèm (Addon)
 • Thay giao có tính phí
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 ĐVT

BASIC

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting, has been the industry's

0K
 • Dung lượng 100 MB
 • Băng thông 1 GB
 • Dữ liệu 10 ĐVT
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Hỗ trợ Wiki

THIẾT KẾ CHUYÊN BIỆT CHO DOANH NGHIỆP VÀ SHOP BÁN HÀNG

Hotline 24/7: 1900 7179